Vejledning i egen bolig

Vi tilpasser forløbet individuelt

Hjemmevejledning & Socialt netværk

Vi tilbyder hjemmevejledning og socialt netværk til unge der tilhører målgruppen, og bor i egen bolig i Horsens. Tilbuddet kan kombineres med en indsats if. til fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Hjemmevejledning i egen bolig er individuel tilpasset den enkelte borger. I det sociale netværk tilbyder vi f.eks. fællesspisning, klubaftner, udflugter, weekendture og dannelsesrejser.

Eksempel på et vejledningstilbud

DSC06352

Socialt tilbud

Vi fakturerer forvaltningen for 6 timer pr. uge til en borger.

Vi tilbyder 2 hjemmebesøg á 1½ timers varighed regnet fra Nørrebrogade 9, Horsens. Heri ligger evt. ledsagelses opgaver.

Et ugentligt tilbud om fællesspisning i vores klublokale, et ugentligt tilbud om fyraftensmøde i vores klublokale, mulighed for at benytte træningscenter, samt én weekendtur og 2 dannelsesrejser årligt.

DSC06362

Information

I de tilfælde hvor en ung ikke føler sig tiltrukket af de større sammenhænge, bruges der vejlednings tid på at etablere ”spise-sammen-klubber” for 2 -3 unge.

Alle der er tilknyttet projektet, har telefonnumre til alle medarbejderes arbejdstelefoner, så der kan kontaktes en medarbejder alle ugens dage hele døgnet.