BO- og ERHVERVStræning

for unge fra 18 år

Bo- & Jobuddannelsen

Støttende og udviklende rammer om den unge i hverdagen. Erhvervskonsulent og godt lokalt virksomhedsnetværk. 

Vi er et tilbud med erfarent personale, og vi lægger vægt på værdierne ordentlighed, mening, mestring og mod. Tilbuddet retter sig mod unge med indlæringsvanskeligheder herunder unge med udviklingsforstyrrelser som fx ADHD, ADD, autismespektrumforstyrrelser etc.

Lær sammen med os

Erhvervskonsulent og godt virksomhedsnetværk

Se hvad Bo & Jobuddannelsen kan tilbyde dig

Botræning

Botræningen handler i første omgang om at skabe en relation til de unge. Uden en god relation, og den unges tro på, at vi vil dem det bedste, kommer man ikke langt!

Erhvervsafklaring

Til projektet er tilknyttet en erhvervskonsulent, som forestår afklaringsforløbene og skaber og vedligeholder netværket af samarbejdende virksomheder.

Vejledning i egen bolig

Vi tilbyder hjemmevejledning og socialt netværk til unge der tilhører målgruppen, og bor i egen bolig i Horsens.

Sociale aktiviteter

Vi vejleder meget i, at de kan bruge hinanden i husene, og vi sørger for, at der er kendskab til tidligere elever der bor i egen bolig.