Bestyrelse

Vi er en selvejende institution tilknyttet Jysk børneforsorg / Fredehjem.

Se mere på www.jyskborneforsorg.dk

Bestyrelsen.

 

Formand  
Pensioneret Skoleleder  
Aksel Sabroe  
   
Sognepræst  
Rene Høegh  
   
Socialrådgiver  
Jesper Bønning  
   
Psykolog  
Birgitte Ørnstrup  
   
Købmand  
Henrik Pedersen