Bestyrelse

Vi er en selvejende institution tilknyttet Jysk børneforsorg / Fredehjem.

Se mere på www.jyskborneforsorg.dk

Bestyrelsen.

 

Formand  
Pensioneret Skoleleder  
Aksel Sabroe  

 

 
Næstformand  
Psykolog  
Birgitte Ørnstrup   
   
Socialrådgiver  
Jesper Bønning   
   
Købmand  
Henrik Pedersen  
   
Områdechef for socialpsykiatrien i Region Nordjylland
Palle Konnerup